• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
دریافت گواهینامه مرکز تحقیقات و ساختمان افتخاری دیگر بر افتخارات گروه بزرگ صدر استون دریافت گواهینامه مرکز تحقیقات و ساختمان افتخاری دیگر بر افتخارات گروه بزرگ صدر استون
دریافت لوح زرین و تندیس طلایی از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون برای سومین سال متوالی دریافت لوح زرین و تندیس طلایی از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون MEDEX 2011 برای سومین سال متوالی افتخاری بزرگ بر افتخارات گروه بزرگ صدراستون ...
برای اولین بار در جهان : تصفیه هوا توسط سنگهای صدراستون "برای اولین بار در جهان :تصفیه هوا توسط سنگهای صدراستون" از این پس تصفیه هوای منزل و محل کار خود را به شرکت صدر استون بسپارید
اجرای موفق و منتخب برترین محصول و غرفه در نمایشگاه بین المللی ساختمان رشت ااجرای موفق و منتخب برترین محصول و غرفه در نمایشگاه بین المللی ساختمان رشت
فروشگاه بزرگ صدر استون در رشت توسط آقای مهندس هومن جوادی افتتاح گردید فروشگاه بزرگ صدر استون در رشت توسط آقای مهندس هومن جوادی افتتاح گردید آدرس: گلسار - بلوار دیلمان - نرسیده به جهار راه وحدت
شرکت صدر استون
شرکت صدر استون